Riktlinjer gällande coronavirus (covid-19)

Senast reviderad 2020-08-19

Kaj Johansson Gruppen har med anledning av spridningen av coronaviruset, covid-19, tagit fram riktlinjer för koncernen.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten bedömer risken som mycket hög för spridning i Sverige av covid-19 vilket är den högsta risknivån på en 5-gradig skala. Viruset smittar i huvudsak som en droppsmitta i samband med kontakt med smittade personer. Den som har hosta eller nyser ska alltid göra det i armvecket eller i en pappersnäsduk för att inte sprida ev. smitta. Det viktigaste sättet att skydda sig är genom att vara noggrann med handhygienen och tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit är ett komplement när möjlighet saknas till handtvätt. Viruset kommer vanligen in i kroppen när vi rör vid delar av ansiktet som ögon och mun, så det är viktigt att undvika detta. Från smittotillfället tar det vanligtvis 2–14 dagar innan sjukdom bryter ut, i snitt ca 5 dagar. Vanliga symtom är feber och hosta, men vissa personer med underliggande sjukdomar kan även utveckla lunginflammation eller andningssvårigheter. Dödligheten uppskattas idag av WHO till 1–2% av de infekterade, men är mycket högre i riskgrupper som hos äldre och människor med underliggande sjukdomar.  

Åtgärder och beredskap

På nationell nivå har regeringen fattat beslut om förbud mot offentliga evenemang eller allmänna sammankomster med mer än 50 personer, tagit bort karensdagen och infört distansundervisning på gymnasier och högskolor som en del i samhällets insatser för att bromsa spridningen. Via Folkhälsomyndighetens hemsida eller krisinformation.se följer vi myndigheternas riktlinjer och rekommendationer.

Inom koncernen har vi flera samhällskritiska funktioner, bland annat i form av viktiga transporter som rör renhållning, bränsle, foder samt plogning/sandning. Det är av stor vikt att dessa fungerar även om många medarbetare skulle insjukna eller sättas i karantän. Vi kommer därför att prioritera resurser för dessa funktioner.

Sannolikheten att någon av våra medarbetare ska bli allvarligt sjuk om de drabbas av covid-19 är förmodligen liten, men då det finns flera medarbetare som har nära anhöriga som tillhör riskgrupper behöver vi hjälpas åt att minimera risken att de smittas. Vi gör löpande riskbedömningar så meddela oss gärna om det finns information som vi behöver känna till.

Riktlinjer för Kaj Johansson Gruppen

 • Vi utgår ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer utvecklingen.
 • Om någon kan ha haft kontakt med smittad person kommer vi att utfärda restriktioner för medarbetarens kontakt med fordon och övrig personal.
 • Inom koncernen gäller att alla icke-nödvändiga tjänsteresor med tåg eller flyg ska ställas in tillsvidare. Detta gäller även möten som kan ersättas med digitala tjänster som Skype eller Teams.
 • Gruppmöten och andra interna möten genomförs i undantagsfall. Vi försöker då att inte blanda olika arbetsgrupper. Gruppmöten kan med fördel hållas digitalt.
 • Hemarbete för tjänstemän bestäms i samråd med affärsområdeschef. 
 • Endast nödvändiga utbildningar genomförs, dvs när behörigheter eller liknande håller på att gå ut. 
 • Medarbetare som byter om på arbetsplatsen ska hålla avstånd mellan varandra.
 • Handhygien är fortfarande av största vikt. Tvätta händerna både före och efter ombyte. 
 • Medarbetare som har gemensamma lunch/fikaraster ska hålla avståndet, sitta på varannan plats, alternativt justera tiderna då det är möjligt.
 • Det viktigaste är att följa råden kring noggrann handhygien samt att undvika att röra vid ansiktet. Håll även behörigt avstånd till kollegor, rekommendationen är 2 meter.
 • Undvik att skaka hand eller omfamna som hälsningsgest.
 • Handsprit och våtservetter ska finnas i fordonen. Tvätta även ratten med våtservetter varje gång du ”tar över” en bil. Om det är slut, prata med närmste chef.
 • Till alkolås ska personliga munstycken användas, nya munstycken kan vid behov hämtas ut via i första hand märkesverkstad. Ta kontakt med din transportledare om du behöver mer information. 
 • Vid hämtning av sopkärl med baklastare vid till exempel äldreboende där det finns smitta: Soporna ska vara väl förpackade i tätslutande sopsäck/påsar. Vid löst avfall lämnas kärlet. 
 • Besök och kontakter är viktigt för verksamheten, men var återhållsam för att minska smittspridningen. Besökare med förkylningssymptom som hosta eller snuva är inte välkomna i våra lokaler.
 • Utifrån information på Folkhälsomyndigheten så hänvisar vi dig som känner symtom som kan tyda på att du har blivit smittad (exempelvis feber och hosta) att ringa 1177 för närmare besked om hur du ska agera. Det går också att ringa 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.