Fair Transport

Vi har skrivit på för Fair Transport som Sveriges Åkeriföretag driver för att uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Det vi har åtagit oss innebär ingen förändring mot idag utan det handlar om att vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Tanken med Fair Transport är att det ska underlätta för transportköpare att hitta åkerier som är ”schyssta” och förhoppningsvis få bort en del oseriösa aktörer.

Åtagandet innebär i korthet:

  • att köra trafiksäkert, enligt trafikregler och regler om kör- och vilotider
  • att köra klimatsmart, genom utbildning i sparsam körning och aktivt arbete för att minska bränsleförbrukningen
  • att vara en schysst arbetsgivare med trygga anställningar och att ha de tillstånd som krävs för vår verksamhet.  

Fair transport banner