Verkstad

Kaj Johanssons Åkeri har en egen service- och reparationsverkstad i Vännäsby. För oss är vår effektiva verkstad en av hemligheterna med att vi alltid kan hålla hög servicegrad och tillgänglighet.

Bra service håller oss igång
Verkstaden tar hand om schemalagd service och akuta reparationer för företagets hela park av lastbilar och maskiner. Efter utbyggnaden 2004 kunde vi hantera fyra fordon samtidigt. Under 2014/2015 gjordes ytterligare investeringar som ökade vår kapacitet när vi byggde ut med ett till fack samt förrådsytor samtidigt som vi höjde standarden i hela lokalen. 

Vårt företag - verkstad - Jocke

Kompetens för snabba ryck
Våra välutrustade servicebilar med skickliga reparatörer finns alltid tillgänglig för reparationer ute i fält. Det är en trygghet i tidspressade projekt, både för oss och våra kunder. Normala förbrukningsdetaljer till företagets fordon och maskiner finns alltid i lager för snabb service.

Stora och små ingrepp
Verkstaden utför större arbeten som exempelvis motorrenoveringar. Påbyggnader på nya bilar kan utföras samt överflyttningar av påbyggnader mellan fordon. Vi har även en egen smidesavdelning med kompetens för alla typer av svets- och smidesarbeten.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!

Kontakta mig