Intranät

Alla anställda i Kaj Johansson Gruppen kan hitta intern information som nyhetsbrev, blanketter, rutiner m.m. via inloggning i 3led (se länk nedan). Din inloggning är personlig och fås från KMA-ansvarig. 

Länk

Aktuellt

Förutom 3led har alla chaufförer även fått inloggning i Fordonskontroll för att lättare kunna felrapportera, hålla reda på inbokade tider för fordonen m.m. Saknar du inloggningsuppgifter, ta kontakt med Veronica L