Intranät

Alla anställda i Kaj Johansson Gruppen kan hitta intern information som nyheter, ledighetsansökningar, rutiner m.m. via Kaj-appen. Sök på Kaj Johansson Gruppen i App Store eller Google Play. Inloggningsuppgifter fås från HR-avdelningen.