Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Det handlar inte bara om att utföra uppdragen – utan hur man utför dem. Det tankesättet har alltid varit vår ledstjärna och gett oss nöjda kunder. Med omsorg om detaljer, personligt engagerade medarbetare och inte minst ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö vill vi nå ännu längre.

Inom Kaj Johansson Gruppen har ett vi integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Redan 2002 blev Kaj Johanssons Åkeri det första åkeriet i Norrland som certifierade oss via Sveriges Åkeriföretag inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Sedan 2002 är vårt kvalitets- och miljöarbete certifierat enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Sedan 2015 är även vårt arbetsmiljöarbete certifierat enligt ISO 45001. 

Vårt systematiska arbete inom ramen för ledningssystemen bidrar till att vi utför vårt arbete så effektivt som möjligt, allt med fokus på nöjda kunder och att vår personal ska känna sig delaktig och trivas på jobbet. Vi jobbar hårt med vår utveckling och ständiga förbättringar. 

Under 2012 tilldelades vi delpriset för Trafiksäkerhet i Stora Åkeripriset som ett kvitto på vårt arbete. I december 2014 har vi uppgraderat vår certifiering till att omfatta även OHSAS 18001 (numera ISO 45001) för arbetsmiljö samt att vi certifierar hela koncernen i och med att moderbolaget Kaj Johansson Gruppen AB står för certifikatet. Koncerncertifieringen innefattar all verksamhet i Kaj Johanssons Åkeri och Allmiljös verksamhet i Umeå. Allmiljös externa platskontor ingår inte i certifieringen, men de tillhör affärsområdet Slam & Renhållning vars centrala processer ingår i certifikaten och vi jobbar lika ambitiöst på alla våra orter för att upprätthålla och utveckla vårt arbete med fokus på kunder, medarbetare och ständig förbättring.   

Nedan följer våra koncernövergripande mål som vi arbetar med. 

Mål – minska CO2 utsläpp i kg/mil för våra lastbilar med 30 % jämfört med år 2013
Vår bränsleförbrukning har minskat tack vare engagerade chaufförer och en satsning på en modern och effektiv fordonsflotta. Utöver detta har vi en ökande andel förnyelsebara bränslen i tanken, framförallt HVO och biogas, vilket är en viktig faktor för att minska klimatpåverkan. Satsningar på anpassad utbildning och aktivt uppföljningsarbete har lett till medvetna chaufförer. Resultatet går tydligt att se i nationella jämförelser – vi har väldigt duktiga och miljömedvetna chaufförer. Detta mål har uppnåtts och ett nytt mål har tagits fram i affärsplan 2023-2026 där vi utgår ifrån år 2010 som basår. Exakt målutformning beror på kommande regeringsbeslut om reduktionsplikten men vår långsiktiga ambition är att överträffa det nationella målet om att minska CO2-utsläpp med 70 % från 2010 till 2030. 

Mål – minst 8 av 10 i medarbetarbetyg
Vi har idag en medarbetarnöjdhet med ett snittbetyg just under 8. Vi strävar så klart efter att öka det betyget. Hälsan och känslan av tillfredsställelse på jobbet är viktigt för allt i livet. Vår ambition är därför att satsa mer på att få ännu friskare och mer nöjd personal.   

Mål – minst 8 av 10 i kundbetyg
Våra kunder ska ge oss minst 8 av 10 i betyg. Detta följer vi upp genom att ha återkommande kontakt med våra större kunder för att samla in deras synpunkter om oss. Resultatet för 2022 visar ett nöjdhetsindex på 8,51 av 67 tillfrågade stora och medelstora kunder. 

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!