Sanering i Umeå

Med Kaj Johanssons Åkeri får du en ovanligt mångsidig partner när det gäller saneringsuppdrag. Vi har erfarenhet av att hantera hela kedjan från marksanering och omhändertagande av förorenade massor till att i egen regi ombesörja transporter av farligt avfall till slutbehandling. Genom våra helhetslösningar får du bättre totalekonomi och enklare hantering. Självklart åtar vi oss också olika delentreprenader inom sanering

Våra medarbetare har hög kompetens inom hantering och transport av farligt avfall. Med deras omsorg om detaljer och personliga engagemang blir ditt saneringsuppdrag säkert och effektivt utfört.

Vill du veta mer om sanering? Hör gärna av dig till oss!

Referenser
SAKAB - Marksanering av industriområde Bollstabruk sågverk
sanering umeå