Transport i Umeå - Med miljön i tanken

Med stor omsorg om miljön trafikerar vi främst Norrlands kust och inland, men även övriga Norrland. Till ditt förfogande finns ett femtiotal lastbilar – alla moderna och valda med hänsyn till miljön. Uppdragen vi utför är högst blandade, ibland av generell karaktär, men lika ofta direkt anpassade efter ditt speciella transportbehov. Råvaror, material eller produkter – vi förflyttar dem åt dig kostnadseffektivt, pålitligt och miljömässigt.

Vi är alla personligt engagerade i det vi gör. Därför ser vi till att vi alltid tänker på att vara en god representant för dig när vi utför dina transportuppdrag.

Aktivt miljötänkande mer angeläget än någonsin
Just när det gäller transporter går det inte att backa längre – vi måste hålla ett miljöfokus på allt vi gör. Och det gäller att ta ansvar i alla moment. Moderna miljöfordon, förare utbildade i sparsamkörning och ett aktivt arbete med bränslebesparing är därför vardag hos oss på Kaj Johanssons Åkeri. Vår fordonsflotta är vald utifrån krav på miljöprestanda. Samtliga våra lastbilar klarar därför till exempel miljözonskraven i Umeå centrum.

Vill du veta mer om våra transporttjänster? Eller om vårt miljöengagemang? Hör gärna av dig till oss!

Hör av dig till oss!