Säkra rivningar

Vi har gedigen erfarenhet av rivningar av både små och stora byggnader. Inom företaget har vi en modern maskinpark med effektiv utrustning för de flesta typer av rivningsuppdrag, som exempelvis rivningsgripar och betongpulveriserare.

Vår kompetens inom till exempel asbestsanering och hantering av farligt avfall gör att vi kan ansvara för att din rivning utförs säkert och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Genom egna transporter till vår återvinningsanläggning kan vi säkerställa att hela kedjan av omhändertagande av avfall från rivningen sker på bästa möjliga sätt.

Vill du veta mer om rivningar? Hör gärna av dig till oss!

Referenser
PEAB - Rivning av BUP i Umeå, ca 3 000 m2
Lycksele kommun - rivning av 13 bostadshus i Kristineberg
Västerbottens läns landsting – rivning av lägenhetsbyggnad på NUS
Svenska kyrkan – rivning av kyrka i Kristineberg