Markarbete i Umeå - Samarbete på goda grunder

Stora eller mindre markentreprenader – vi utför omsorgsfullt alla uppdrag, antingen som generalentreprenör, totalentreprenör eller underentreprenör. Alltifrån enklare projekt till stora komplexa som exempelvis sluttäckning av deponi eller byggnation av en ÅVC.

Vill du veta mer om markarbete? Hör gärna av dig till oss!

Referenser
Fortifikationsverket - Vägar och planer för ny UTA (Utomhusträningsanläggning), ca 25 000 m2.
Umeva - Nybyggnad av återvinningscentral ÅVC Klockarbäcken. Generalentreprenad med samordningsansvar för hela projektet inklusive bygg och el. 
Vilhelmina kommun – sluttäckning av Granbergets deponi, ca 50 000 m2.