Förstärkning som pallar trycket

Umeåälvens mäktiga vattendrag är en bra läromästare. Längs bland annat denna älv har vi utfört flera uppdrag gällande dammförstärkningar och erosionsskydd. Tack vare vår bredd inom företaget kan vi även från egna täkter förse ditt projekt med lämpligt material för erosionsskydd.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!

Referenser
Vattenfall Vattenkraft AB - Pengforsdammen, nytt erosionsskydd
Statkraft - Bjurfors nedre, ny stödbank inklusive dränagesystem
Statkraft - Bjurfors nedre, nytt erosionsskydd ovansida damm