Spån och kutterspån

Vi kan leverera spån och kutterspån i allt från från små volymer till stora leveranser till såväl privatpersoner som företag. 

Spån är lämpligt exempelvis som strömaterial i djurstallar.  

Spån är även ett biobränsle för eldning. 

För mer information, kontakta oss på tel. 0935-399 73 eller mejla flis@kajs.se