Sand i Umeå

Från oss kan du få sand av naturgrus med inslag av större sten, lämpligt som till exempel fyllnadsmaterial och tjälskydd.

Vi erbjuder även sorterad sand 0-10 mm som du kan använda till exempel för plattläggning, matjordstillverkning, halkbekämpning och som fyllnadsmaterial.