Distribuerar pellets över hela norra Sverige åt Fodercentralen

– Vi är mycket nöjda med Kaj Johanssons Åkeri, säger Lars Holmlund, platschef på Fodercentralen. Vi har en hög grad av samsyn kring vad service är. De vet att slutprodukten för oss inte bara är bra foder utan att det ska levereras på korrekt sätt i rätt tid, till rätt plats.

– Det är ordning på Kaj Johanssons Åkeri, fortsätter Lars. De är certifierade och det är viktigt för oss. En leverans från Fodercentralen får inte utebli eller vara nämnvärt försenad. Produktionen för exempelvis en mjölkbonde försämras om fodret kommer sex timmar för sent. En annan sak som både vi och våra kunder uppskattar är att bulkbilarna är utrustade med varuskåp. Det gör att vi kan skicka med andra varor än pellets som till exempel saltstenar och mineralsäckar. Vår service blir mer heltäckande på det sättet.

– Åkeriets bilar och chaufförer är många gånger vårt ansikte ut mot våra kunder, säger Lars. Jag vet att bönderna sätter stort värde på chaufförernas trevliga sätt och hjälpsamhet. För vår del är det också viktigt att bulkbilarna som rullar in på gårdarna är moderna och fräscha. Det bidrar till kundens tillfredställelse av leveransen. 

Korta fakta om uppdraget
Fodercentralen tillverkar varje år cirka 28 000 ton foderpellets. Fyra bulkbilar från Kajs Johanssons Åkeri gör 15 till 20 transporter per vecka med sammanligt 600 ton pellets. Varje bil kan lasta maximalt 38 ton. Pelletsen trycks vanligtvis via ett rör från bulkbilen in till bondens silo. Leveranserna kan variera mellan alltifrån 3 till 38 ton per gård. Antalet gårdsstopp under en distributionsrunda ligger normalt mellan fem till sju stycken.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!