Vi byter faktureringsadress från 1 mars 2018

För att effektivisera våra processer övergår vi till extern scanning av leverantörsfakturor. Detta innebär att alla fakturor från och med 1 mars 2018 ska skickas till en ny adress. 

Fakturaadress:
Kaj Johansson Åkeri AB
FE5685 Motkod 992
831 90 ÖSTERSUND

E-post för PDF-fakturor: kj.akeri@pdf.scancloud.se

Observera att även Allmiljö i Umeå AB byter faktureringsadress samtidigt, se Allmiljös hemsida  för mer information. 

Korrekt märkning är givetvis av största vikt så referens ska alltid uppges på fakturorna. Referens kan vara registreringsnummer, kostnadsställe eller ett fyrställigt projektnummer.

Beställarens namn får gärna finnas med på fakturan, dock ej i referensfältet. Undantag från referenskravet beviljas endast i särskilda fall där annan överenskommelse träffas.

För mer information, ta kontakt med Anna Engman på vår Ekonomiavdelning, tel 090-349 60 14  eller anna.engman@kajs.se