Flis

Inom koncernen arbetar vi med flistransporter. Tidigare sköttes detta av vårt helägda dotterbolag PO Glaas Åkeri som förvärvades 2012. Vi är glada över att ha införlivat det erkänt erfarna och välrenommerade flisåkeriet i vår verksamhet. Från och med 2015 bedrivs verksamheten dock helt i Kaj Johanssons Åkeris egen regi. Efter ett förvärv av Timmer och Godshantering i Örnsköldsvik under 2021 utökas flisflottan med fem ytterligare ekipage inklusive att vi välkomnar deras kompetenta medarbetare till oss.

Med ett tjugotal lastbilar har bolaget hög kapacitet och kan åta sig transporter av skogsråvaror över hela Norrland.

Vi åtar oss främst transporter av biprodukter från sågverk, men även frakt av material som sågade trävaror, avfall, torv och olika typer av jord- och grusmassor. Vi har gedigen erfarenhet av transportuppdrag åt de stora skogsbolagen och de norrländska värmeverken.  Berätta vad du behöver, så löser vi det personligen.

Referenser
Norra Skogsägarna
SCA Skog
Umeå Energi 

Vill du veta mer om våra flistransporter? Hör gärna av dig till oss!