Tankbilar

Transport - Bulk - Tankbil.JPG

Vårt företag - våra fordon - 114 tank 2.jpg

Bil 114, den äldsta tankbilen i fordonsflottan för närvarande. 

P3040096.JPG

P3040093.JPG