Uppdrag – material till erosionsskydd vid Pengforsdammen

Vårt uppdrag är att förse ett utskov på cirka 50 meter med ungefär 3000 ton material. Beställaren är Vattenfall Vattenkraft AB där Johan Edlund är projektledare. Vår platschef är Stig Hörnqvist. 

 

Entreprenad - Damm Pengfors.jpg