Stort vägjobb i Umeå kommun

Nu står det klart att Kaj Johanssons Åkeri har fått uppdraget att bygga om Rovögernvägen (även kallad Rovågernvägen).  Det handlar om vägen som ut mot havet vid Täfteå, ca 1 mil norr om Umeå. Förutom de 400 medlemmarna i vägföreningen finns bland annat Kvarken Fisk och Borghällagård efter vägsträckningen.  

Uppdragsgivare är vägföreningen Rovögerns Vägsamfällighet.

Uppdraget är omfattande med både förstärkning och breddning till 6 meters vägbredd samt beläggning längs hela den 13 km långa vägen. I projektet ingår även byte av ca 30 stycken vägtrummor och sidotrummor. 

- Det känns fantastiskt kul att vi fått förtroendet att utföra den här entreprenaden åt vägföreningen säger Greger Hallnor, affärsområdeschef Mark & Anläggning. Det är ett stort och spännande projekt där en av utmaningarna är att planera projektet logistiskt och samtidigt se till att vägen fungerar för allmänheten under byggtiden. 

Planeringen pågår för fullt och arbetet startar upp inom kort. Huvuddelen av projektet ska vara klart senast hösten 2016. Projektet kommer uppskattningsvis att sysselsätta ett 10-tal personer samt ett flertal anläggningsmaskiner som t ex grävmaskiner, dumprar, hjullastare, väghyvel och vältar.  

Mer information kan fås från Bengt-Ivan Norberg som är vår platschef.