Arbetsmiljöcertifieringen är klar för koncernen

Som ett led i att utveckla och samordna arbetet som bedrivs i koncernen, framförallt inom dotterbolagen Kaj Johanssons Åkeri och Allmiljö, har vi tagit ännu ett steg genom att under moderbolaget Kaj Johansson Gruppen certifiera vårt koncerngemensamma ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.  

Både Allmiljö och Kaj Johanssons Åkeri har sedan flera år tillbaka varit certifierade enligt ISO för vårt arbete med kvalitet och miljö. Utöver det har Allmiljö och delar av affärsområdet Transport & Logistik (fd PO Glaas Åkeri)  sedan tidigare varit arbetsmiljöcertifierade. Efter godkänd certifieringsrevision omfattas nu samtliga verksamheter i Vännäs, Umeå och Sollefteå av alla tre certifikaten

"Vi är framförallt glada att vi nu genom arbetsmiljöcertifieringen har fått ett kvitto på att vi har en bra nivå på vårt arbetsmiljöarbete vilket är en väldigt viktig del i vår satsning på att vara en attraktiv arbetsgivare" säger Maria Forssell, HR-ansvarig.  

Läs mer om vårt arbete här