Insamling som gör skillnad för miljön

Genom vårt dotterbolag Allmiljö hjälper vi dig att återvinna ditt avfall – oavsett om det gäller insamling, transport, sanering, sortering eller själva återvinningen. Transporter med våra egna fordon, sortering vid vår moderna återvinningsanläggning och kompetens för att hantera alla typer av avfall gör att du kan få en attraktiv helhetslösning.

Allmiljö sköter om marknadskontakterna och blir din kontakt när det gäller återvinning. Vi tar hand om transporter, mottagning och sortering.

För oss på Kaj Johansson Åkeri är återvinning en viktig hörnsten. För att återvinningen ute i samhället och bland företagen ska fungera, krävs väl fungerande logistik och mottagnings- och sorteringsanläggningar med både kompetens och kapacitet. Vi har därför skapat en modern återvinningsanläggning där medarbetarna är erfarna, kunniga och personligt engagerade i att hjälpa dig fram till bästa helhetslösning.  

Magneten – en anläggning för effektiv återvinning
I Umeå, på industriområdet Västerslätt, hittar du Magneten – vår kompletta och moderna återvinningsanläggning. Här återvinner och sorterar vi avfall från alla typer av företag, kommuner och privatpersoner. Avfallet, främst byggavfall, levereras mestadels till oss i våra drygt 500 containrar som hyrs ut genom Allmiljö.

Tack vare våra olika specialistkompetenser kan du få hjälp med hantering av farligt avfall och olika typer av sanerings- och rivningsarbeten.

Inne på Magneten kan du även hämta material från våra täkter, som till exempel kross, sand, och matjord. Ett centralt placerat mellanlager som ger bra tillgänglighet, smidig hantering och högsta miljönytta.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!

Kontakta oss