Verkstad

Kaj Johanssons Åkeri har en egen service- och reparationsverkstad i Vännäsby. För oss är vår effektiva verkstad en av hemligheterna med att vi alltid kan hålla hög servicegrad och tillgänglighet.

Bra service håller oss igång
Verkstaden tar hand om schemalagd service och akuta reparationer för företagets hela park av lastbilar och maskiner. Sedan utbyggnaden 2004 kan vi hantera fyra fordon samtidigt, men investeringar under 2014/2015 kommer att öka vår kapacitet ytterligare när vi bygger ut med ett till fack samt förrådsytor samtidigt som vi höjer standarden i hela lokalen. 

Vårt företag - verkstad - Jocke

Kompetens för snabba ryck
Våra välutrustade servicebilar med skickliga reparatörer finns alltid tillgänglig för reparationer ute i fält. Det är en trygghet i tidspressade projekt, både för oss och våra kunder. Normala förbrukningsdetaljer till företagets fordon och maskiner finns alltid i lager för snabb service.

Stora och små ingrepp
Verkstaden utför större arbeten som exempelvis motorrenoveringar. Påbyggnader på nya bilar kan utföras samt överflyttningar av påbyggnader mellan fordon. Vi har även en egen smidesavdelning med kompetens för alla typer av svets- och smidesarbeten.

Lägesrapport ombyggnation
Skalet på utbyggnaden börjar ta form och i början av mars installerades portarna. Även travers är levererad. 

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!

Kontakta mig