Koncernen

Kaj Johansson Gruppen består idag av 6 bolag varav Kaj Johanssons Åkeri AB är det största. I koncernens ägo finns cirka 100 lastbilar och 35 anläggningsmaskiner. Sammanlagt sysselsätter vi ungefär 220 medarbetare.

Präglas av entreprenörsanda och framåttänkande
Vår ambition är att öka tillväxten ytterligare genom att bredda koncernens verksamhet och utveckla nya produkter och tjänster. Syftet med expansionen är främst att utveckla nya attraktiva helhetslösningar som förenklar hanteringen och ger bättre totalekonomi för både befintliga och nya kunder. Allt i sann entreprenörsanda med lokal förankring och omsorg om människor och miljö. 

Bolagen i koncernen
Moderbolaget i koncernen är Kaj Johansson Gruppen AB. Som helägt dotterbolag ingår Kaj Johansson Åkeri AB liksom Allmiljö AB och Kaj Johansson Fastigheter AB. Koncernen är även delägare i Balsjö Maskin AB, Wendenes AB och Umeå Makadam AB. 

Koncernens säte: Vännäsby
Ägare: Stefan Johansson och Per-Jonas Johansson
VD: Stefan Johansson
Styrelseordförande: 

Kaj Johansson Åkeri AB
Ett lokalt familjeägt företag som tillhandahåller helhetslösningar inom entreprenad- och transportsektorn. Företaget verkar inom tre affärsområden; Transport & Logistik, Mark & Anläggning och Täkt & Maskin. Drivkraften är entreprenörsandan, viljan att göra sitt bästa och omsorgen om miljö och människor. Tidigare dotterbolaget PO Glaas Åkeri AB har från och med december 2014 fusionerats med Kajs. Den verksamheten består i huvudsak av transporter av biprodukter från sågverksindustrin - flis och grot. 

Allmiljö AB
Genom anläggningar för avfallsbehandling och fordon för effektiv transportverksamhet erbjuder Allmiljö miljöriktiga totallösningar för avfall och återvinningsfraktioner. Allmiljö sysselsätter ett femtiotal personer, både egna och entreprenörers personal, som jobbar med olika uppgifter, däribland med bemanning av återvinningscentraler och behandlingsanläggningar, samt som chaufförer av lastväxlare, liftdumprar, sopbilar och entreprenadmaskiner. Insamling av hushållsavfall och slam ingår som viktiga delar i verksamheten. Allmiljö bedriver verksamhet inom två affärsområden Slam & Renhållning samt Miljö & Återvinning. 

Kaj Johansson Fastigheter AB
Företaget hyr ut och förvaltar egna och arrenderade industrilokaler. 

Wendenes AB
Kaj Johansson Gruppen äger tillsammans med Vännäs Fastigheter AB ett gemensamt fastighetsbolag med namnet Wendenes AB. Samarbetet har bedrivits sedan maj 2017 där avsikten är att bidra till att utveckla Vännäs kommuns näringsliv genom att erbjuda konkurrenskraftiga lokaler. Wendenes AB består av fyra kommersiella fastigheter om totalt cirka 5 000 kvm.

Balsjö Maskin AB
Med verkstad i Bjurholm reparerar Balsjö Maskin entreprenadmaskiner och traktorer. Ett gediget kunnande gör att man kan lösa vitt skilda reparations- och servicebehov. Ett omfattande sortiment av nya och begagnade reservdelar finns tillgängligt.

Umeå Makadam AB
Företaget har en bergtäkt söder om Umeå och bedriver försäljning av ett brett utbud av förädlade krossprodukter. Umeå Makadam AB ägs tillsammans med Umeå Entreprenad AB.