Viktiga milstolpar i vår historia

2014 fusionerades dotterbolaget PO Glaas Åkeri med Kaj Johanssons Åkeri vilket innebär att transportverksamheten av biprodukter från sågverk - flis, bark och grot - bedrivs helt i Kajs regi från och med 2015

2014 startade Kaj Johansson Gruppen upp ett nytt bolag tillsammans med tre andra aktörer med ambitionen att etablera Umeås första tankställe för gas. 

2014 blev Stefan och Per-Jonas Johansson utsedda till Årets företagare i Vännäs 2013.

2013 förvärvade vi samtliga aktier i Allmiljö som nu är ett helägt dotterbolag med en omsättning på 80 Mkr och sysselsätter ett 50-tal personer, både egna medarbetare och underentreprenörer. 

2012 förvärvade vi även Umestans företagspark tillsammans med Lerstenen, Indexator och Cinox till en total köpesumma om 470 Mkr. Umestans företagspark (gamla I20-området i Umeå) har idag 55 000 kvm uthyrningsbar yta samt byggrätt på ytterligare 20 000 kvm. Innehavet i Umestan såldes till övriga delägare under 2020. 

2012 förvärvade vi det välskötta transportbolaget PO Glaas Åkeri AB med 25 anställda och en omsättning på cirka 40 Mkr. Åkeriet transporterar i första hand biprodukter från sågverksindustrin såsom flis, spån och bark.

2012 fick vi det stora Trafiksäkerhetspriset, även kallat Stora Åkeripriset. I motiveringen står att läsa ”… Företaget har långtgående mål och mäter utfall och avvikelser. Det unika är företagets sätt att systematiskt arbeta och närma sig problematiken med trafiksäkerhet i alla aspekter. Deras arbetssätt står som ett stort föredöme för andra transportföretag.” 
Vårt företag - Historik - Stora Åkeripriset 2012 delpris.jpg

2008 slutfördes generationsskiftet då de båda sönerna Stefan och Per-Jonas Johansson tog över företaget.

2007 förvärvade vi fastigheten Magneten på Västerslätt och vår sorteringsanläggning flyttades dit. Verksamheten har sedan dess utvecklats och vuxit, bland annat med återvinningsramp för företagskunder som själva vill lämna sitt avfall med t ex personbil och släpvagn. På Magneten sorterar och återvinner vi totalt femton fraktioner. Här säljer vi även grus och krossprodukter.

2005 kvalitets- och miljöcertifieras vi av SP enligt ISO 9001 och ISO 14001.

2002 certifieras vi enligt ISO 9001 och ISO 14001 som första åkeri i Norrland inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

1999 startade vi Allmiljö. Ett bolag som driver och jobbar med insamling av hushållsavfall, återvinningscentraler, behandlingsanläggningar och tillhörande maskiner så som lastväxlare, liftdumprar, sopbilar och entreprenadmaskiner. Företaget har även omfattande uthyrningsverksamhet av containers för bygg- och rivningsavfall.

1998 startade vi återvinningsanläggningen på Starberget utanför Vännäs. Sedan dess har vår verksamhet inom återvinning vuxit starkt.

1997 skrev vi det första bulkkontraktet för transport av flytande bränsle, och så köpte vi vår första tankbil för diesel- och bensintransporter.

1992 utvecklade bolaget en ny organisation med nya kompetenser för att driva anläggningsprojekt i egen regi. Verksamhetsområdet Mark & Anläggning har vuxit starkt sedan starten. 

1990 förvärvade vi Minuers Åkeri med fjärrtransporter till Norge. Bolaget har sedan dess utvecklats ytterligare med bulktransporter.

1986 fick vi det första kontraktet för hämtning av hushållsavfall i Vännäs kommun. Det var startskottet på vad som senare skulle bli etableringen av dotterbolaget Allmiljö som idag jobbar med miljö- och renhållningsverksamhet.

1983 startade vi vår första grustäkt. Täktverksamheten har varit en viktig grundbult i bolagets utveckling där vi idag förfogar över sju egna berg- och grustäkter i Umeå, Piteå, Bjurholm och Vännäs. Täkterna utgör en viktig konkurrensfördel i stora anläggningsprojekt. 

1981 påbörjades export och transport av hö till Norge.

1961 ropades den första lastbilen in på auktion. 

1960 grundades förutsättningarna för bolaget då den första traktorgrävaren köptes in av Kaj vid 16 års ålder.