Dumprar

Vi har för närvarande två dumprar med internnummer 521 och 522. 

Entreprenad - Använda till något projekt.JPG

Entreprenad - 1-289 Saneringsschakt

Vårt företag - våra fordon - 521 dumper.jpg

 Dumper 521