Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Det handlar inte bara om att utföra uppdragen – utan hur man utför dem. Det tankesättet har alltid varit vår ledstjärna och gett oss nöjda kunder. Med omsorg om detaljer, personligt engagerade medarbetare och inte minst ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö vill vi nå ännu längre.

Inom Kaj Johansson Gruppen har ett vi integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Redan 2002 blev Kaj Johanssons Åkeri det första åkeriet i Norrland som certifierade oss via Sveriges Åkeriföretag inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet. Sedan 2002 är vårt kvalitets- och miljöarbete certifierat enligt kraven i ISO 9001 och ISO 14001. Sedan 2015 är även vårt arbetsmiljöarbete certifierat enligt OHSAS 18001. 

Vårt systematiska arbete inom ramen för ledningssystemen bidrar till att vi utför vårt arbete så effektivt som möjligt, allt med fokus på nöjda kunder och att vår personal ska känna sig delaktig och trivas på jobbet. Vi jobbar hårt med vår utveckling och ständiga förbättringar. 

Under 2012 tilldelades vi delpriset för Trafiksäkerhet i Stora Åkeripriset som ett kvitto på vårt arbete. I december 2014 har vi uppgraderat vår certifiering till att omfatta även OHSAS 18001 för arbetsmiljö samt att vi certifierar hela koncernen i och med att moderbolaget Kaj Johansson Gruppen AB står för certifikatet. Koncerncertifieringen innefattar all verksamhet i Kaj Johanssons Åkeri och Allmiljös verksamhet i Umeå och Sollefteå. 

Nedan följer några övergripande kvalitets- och miljömål som vi har fram till 2017.

Mål – minskande klimatpåverkan
Vår bränsleförbrukning har minskat tack vare engagerade chaufförer och en satsning på en modern och effektiv fordonsflotta. Anpassad utbildning och aktivt uppföljningsarbete har lett till medvetna chaufförer. Resultatet går tydligt att se i nationella jämförelser – vi har väldigt duktiga och miljömedvetna chaufförer.

Mål – minst 8 av 10 i medarbetarbetyg
Vi har redan idag en medarbetarnöjdhet med ett snittbetyg 8,33. Men vi vill mer. Hälsan och känslan av tillfredsställelse på jobbet är viktigt för allt i livet. Vår ambition är därför att satsa mer på att få ännu friskare och mer nöjd personal.   

Mål – minst 8 av 10 i kundbetyg
Våra kunder ska ge oss minst 8 av 10 i betyg. Detta följer vi upp genom att ha återkommande kontakt med våra större kunder för att samla in deras synpunkter om oss. Resultatet för 2015 visar ett nöjdhetsindex på 8,47 av 32 tillfrågade stora och medelstora kunder. 

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till oss!